sạc 1 lúc báo như vậy,đã thấy r47 vẫn không được.cầu cứu ae.:buon:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]