Như tiêu đề a nhận cây G355H tình trạng là cắm sạc nhận sạc vào pin bt nhưng đc một lúc thì k báo sạc nữa , rút sạc ra cắm lại thì lại đc một lúc . E đã test pin , thay chân sạc chuẩn của máy , làm theo hình bác Hậu chia sẻ đo áp đầy đủ . E dò sơ đồ đã nhấc mấy con tụ nối mas C472, c473 và con ZD405 mà vẫn thế . Đã đóng lại U 403 và U 404 rồi (k có thay) .
e đã làm như thế mà vẫn not ok . hóng bác nào chỉ giáo thêm ạ , e xin cảm ơn .[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]

- - - Updated - - -

P.s: cảm ơn Mob e đã nhận ra sai là viết Tiêu Đề k rõ ràng .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]