xin chào tất cả ae.mình nhận được cây 1280 sạc không báo gì.thường ngày thì cứ kiếm main khác rồi chuyên cpu và flash sang cho nhanh.giờ kiếm mãi không ra nên phải ngồi câu kéo.làm tất cả những gì ae chia sẻ cũng không được, cuối cùng cũng tìm ra.thay con như trong hình ok.chia sẻ cho ae,ai biết rồ[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]i đừng chém.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]