các anh có sơ đồ câu áp thẻ nhớ C2 00 cho em xin với ạ,đo thông mạch,mà áp thì không thấy cái nào
dòng C2 00 này là loại có IC thẻ
thank mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]