nhận máy mất nguồn kim treo 0,1 giật liên tục thay ic nguồn vẫn vậy .ae lam qua xin giúp mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]