em nhận con q smart dream c1 bị treo logo fomat không được bác nào có rom gốc cho em xin với
em cảm ơn nhiều...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]