như tiêu đề thì mình tham khảo rất nhiều ae nhưng đều không oke và mình đo đạt 1 vòng xem sao và mình đã remove tụ c67_rf và resto lại cho em nó phát vượt luôn
và đây chỉ 1 cách trong nhiều lỗi mà lỗi mà chung ta trưa biết hết
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]