Cho tôi chọn một kiếp đam mê.
Ghép sim ios 9.0.2 iphone 5s T-Mobile
By Clubgsm 5.0 full như quốc tế.
P/s: ae có 6s, 6s plus lock qua gà ghép và tặng luôn sim ghép nha

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]