như tiêu đề AE nào còn sơ đồ đường sạc e này không cho mình xin,máy mất hết chân dưới main rồi :(


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]