112 mất sóng mong anh giúp dùm em không dò duoc mang nào ca em da dóng u thay công xuat vân vay

chú ý ; dòng xgold chứ không phải lumia bạn nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]