như tiêu đề zenphone 6 t00g bị nội tai nghe đã vệ sinh sạch gỡ bỏ từ và cụm tai nghe vẫn không ok,tình trạng ban đầu máy đang xài bình thường bố con đẹp chưa sửa sang,ae làm qua rồi xin giúp rất cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]