Máy xách tay, hàng Mỹ , nhà mạng verizon
Trên máy có hổ trợ cả GSM và CDMA
Muốn xài được GSM thì phải unlock, nếu không báo lỗi sim và chuyển qua CDMA vào được
Đã unlock 1 em sóng giá vi vu
Vài ảnh của em nó
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]