em nhận khách cây Qsmart tender mất loa trong + loa ngoài khi áp vào tai vẫn nghe nhưng nhỏ và rẹt rẹt.
máy tình trang roi nước. đã vệ sinh, thay loa,đo tổng trở vẫn có bình thường
mà máy này không có sơ dồ.
bác nào gạp rồi chỉ em với.
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]