nhận máy tình trạng mic nghe nhỏ ae làm theo hình đảm bảo 100% done mình làm theo cách này trưa tha em nào gặp là lụm lúa chia sẻ ae ai biết rùi nhẹ tay đừng gạch đá em nha [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]