e vừa nhận khách ss GT i9003 mất nguồn.e dùng bộ nguồn thì phát hiện bị chạm vbat cao.không thể sờ và phát hiện con nào nóng.bác nào làm qua pan này hay có sơ đồ gỡ bỏ câu kéo chỉ giúp e .thanks bác bác.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]