tình hình là e mới nhận của khách cây ip5 rớt đất mất hiển thị màn hình và đè.e đo tổng trở chân socket vẫn có tổng trở đủ.jo chưa biết làm j tiếp theo.các bác gặp phải bane này rui chỉ em với ạ..!:056:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]