nhận máy lên táo sọc màn hình rồi khởi động lại cứ như vậy hoài kết nối itunes rt báo lỗi 3194
máy nguyên bản ko phải máy đóng cặp ,cao thủ nào giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]