anh em ai gặp qua đã làm band này giúp em với tiền sử máy tự nhiên bị bật wifi blutooh bị ẩn hết trơn e đã thay n6301:(
[IMG]http://imagizer.***************/img909/2453/5Mz7ld.jpg[/IMG]
[IMG]http://imagizer.***************/img901/4803/esIvY7.jpg[/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]