E mới nhận khách cây i727R này mà không làm sao tìm được file tiếng việt vì link die hết cả rầu. Nản quá nên cầu giúp ae nào có file e này thì cho e xin với. Thank mọi người quan tâm.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]