như tiêu đề. khách đem lợi nói máy tư khởi động lên. rồi lạy tÁC rồi lợi khởi động lợi. đả hard reset. nạp lợi firmware nhưng không hết. nhờ ae ai gạp qua rồi. chỉ mình với....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]