như tiêu đề nhận của khác một e X2-02 nhận sim nhưng mất sóng thử chạy lại nhưng not ok. vậy ai có cách j giúp e vơi e xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]