lau rồi chưa chia sẽ lại rom , chỉ biết xin rom ak nên hôm nay post bản rom Stock N916KLS full cho a/e .
pass : auto
N916K

N916L


N916S
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]