tình trạng máy rớt nước đã vệ sinh sạch sẽ kẹp dòng lên nguồn ko hiển thị màn hình ai làm qua rồi xin giúp ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]