sam sung lúc lên nguồn lúc mất nguồn,ko nhận cáp,kẹp dòng lúc bấm ăn dòng lúc ko ăn dòng,lên 0,4A kim dực rồi rớt.:buc4:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]