em nhận một em s2hd trong tình trạng máy lên nguồn rồi treo em thử wipe bằng phím cứng nhưng không được , em up lại bằng odin thì tự nhiên đứng im báo lỗi , em đã thử nhiều file mà không được mong anh em giúp , em có cái anh lên cho anh em tiện xem
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
s/p: em xin cam ơn trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]