nhận khách cây máy Qsmart mất cả loa trong loa ngoài.
khi gọi mở loa ngoài áp tai vào mới nghe thấy nhỏ tí rẹt rẹt
đã làm done chia sẻ cho các bác.
bác nào biết rồi thì thôi.
[IMG]http://i1054.****************/albums/s495/tuanitna/WP_20151001_18_00_25_Pro_zpsxuhzmijh.jpg[/IMG]
p/s : sao em post anh không được nhỉ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]