Rất tiết cho khách là máy đã unlock qua tay thợ khác supper imei rồi mà máy vẫn lock,máy đã được thợ root sẵn chỉ cần cấm cáp là unlock Done trong 1 nốt nhạc!

SM-G925T
Androids Version:= 5.1.1
Baseband:= G925TUVU3DOI1
Carrier := TMB_USA
Simstatus:= NETWORK_LOCKED
ANDROID-ID = 02157df293a76610_00006E0343
Checking Data...
Waiting for Loader...
Loader Ok...
Direct Unlock Success...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]