HTC 8X PM232000 DOWNGRADE 8.1 VỀ 8.0 FIX TREO LOGO , ÚP TV OK GOLDCARD không úp đc hoặc máy đã repair boot chẳng hạn, làm theo cách dưới OK 100% By Pinmobile
chỉ định :
Repair boot xong ko up đc rom nào khác !!!!
Mặt buồn sau khi downgrade hoặc upgrade
bootloop + hoặc muốn úp tiếng việt cho máy xách tay....Europe !!!
Trước tiên : link download file
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] asia
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] euro...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]