mình restore iphone 5s báo lỗi 47. a e ai làm qua xin giúp. thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]