bác nào làm qua pan này rồi chỉ giúp em.chạm vbat cao quá ko kiểm tra được con nào nóng:huhu:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]