như tiêu đề bác nào có sơ đồ em samsung G360H cho em xin với ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]