Em có nhận con máy viettel v8506 chập nguồn. kiểm tra thì thấy con diot gần ic đèn 6 chân chập tháo bỏ hết chập nhưng mất đèn. thay từ galaxy sang nhưng cũng mất đèn. áp kiểm tra chỉ đc 5v mong anh em giúp đỡ.
thank all anh em đã quan tâm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]