như tiêu đề anh nào có rom gốc em nó không cho em xin với ,em chạy file tv full giơ trắng màn hình rùi .thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]