Trong quá trình sử dụng sẽ có những lúc không may chiếc iphone của bạn bị rơi và hư hỏng và thường chúng ta phải bỏ ra một khoản chi phí khá lớn cho việc sửa chữa, thay mới. Tuy nhiên, có một số việc như thay màn hình, thay mặt kính tưởng chừng rất khó khăn, nhưng hóa ra lại vô cùng đơn giản, nếu có thể thực hiện tại nhà chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí kha khá. Mình xin hướng dẫn các bạn một chút, không được chi tiết lắm, chỉ là liệt kê những thứ bạn cần chuẩn bị và các thực...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]