máy bị mất tổng trở 2 chân xim [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

, chưa biết câu vào đầu xin anh em giúp một tay, hình màu vàng ngay ở xim

- - - Updated - - -

ko biet ic xim nằm chỗ nào xin anh em ai làm qua giúp em tay, thank mọi người

- - - Updated - - -

hình này các bác ạ, [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]