Địa chỉ chuyên bẻ khóa unbrick mở mạng cứu brick unlock HTC One M8 & HTC One M8 Windows tất cả phiên bản bị khóa mạng xách tay từ mỹ anh pháp đức canada úc nhật... về lấy ngay.

Chúng tôi unlock bằng code chính hãng không tháo máy, chỉ unlock 1 lần duy nhất, cập nhật phần mềm update rom, nâng cấp phiên bản mới đảm bảo sẽ không bị lock lại ''bảo hành vĩnh viễn''.

Trong quá trình mở khóa quý khách ngồi xem trực tiếp và chờ lấy máy.

Thời gian unlock: trong vòng 10 phút....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]