như tiêu đề em nhận khách con 4s bị liệt hàng cảm ứng giữa chỗ hàng chữ đầu tiên ấy. em thay mấy cái màn đều bị. và em bỏ ra đo đạc thấy đứt 1 chân 20 như hình. trình đọc sơ đồ kém quá nên mong mấy ae chỉ em nó thông về chân con tụ hay vào thẳng con U 19 vậy ạ. em cám ơn ae trước
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]