nhân cây ma hình vê sớt google lay hoai vao recovery mái rôi cúng song
chia se ae chưa biết ae biết .ae biết đưng chém

Đầu tiên, bạn tắt nguồn Zenfone 2 hẳn, sau đó nhấn giữ đồng thời phím nguồn và tăng âm lượng cho đến khi vào được môi trường Fastboot
Bây giờ để vào được chế độ Recovery, bạn dùng nút tăng hoặc giảm âm lượng để chọn đến "Recovery Mode"
Lúc này màn hình sẽ xuất hiện một con Robot Android màu xanh nằm ngửa
rối ân phím nguôn rôi ân phím âm lương tăng thả phím nguôn ra la vao recovery
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]