Em đang gặp cây X1-00 xạc không báo gì. Test tổng trở ok. Đã làm mọi thứ. Lắc U luôn rùi vẫn vậy. Bác nào ghé qua giúp em với ah. Em mới vô nghề còn yếu. Thank mọi người nhiều ah.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]