e nhận cây nokia 2626 mất nguồn .cấp dòng 3,9 ko lên ,4,2 pin yếu .4,4v thì ok .ae nào giúp mình .mới vào nghề ,cảm ơn trứơc nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]