Ae làm qua rồi thấy khả năng dùng về lâu về dài có đc ko.

"icloud đã loại bỏ bằng cách thay thế U601-RF, U4, U501-RF theo scamatics hoặc được gọi là 'basband, HDD và eproom ic."


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]