Em có con sony d2305 tắt nguồn sạc vẫn báo nhưng không lên, cắm cáp usb vẫn nhận, nhưng khi bật nguồn cắm sạc không báo gì. Mong ae giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]