Em đang có một con K920 chưa có tiếng việt. Tìm gg không thấy có, lên đây hỏi anh em ai có bản rom tiếng việt cho em nó inbox em với ạ. Thanks nhiều!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]