như tiêu đề máy còn đẹp chưa rớt nước lần nào . a e gặp qua xin chỉ giáochú ý : 206 máy Xgold nha bạn đã move ! thank[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]