như tiêu đề em đang có con oppo 3007 lỗi phần mềm . bật nguồn lên Logo rồi sập khởi động lại. máy mất recovery không up được Zip . ai có file flash bằng tool hoặc file BIN up cho Long xin với . Thank cả Nhà

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]