tình hình là máy em bị treo logo nên muốn xin bản rom sen s61 để rom lại

thask trước ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]