[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

mình vừa sửa 1 key 1280 cứ cắm sạc vào là bị khởi động lại chia sẻ cùng a e nào chưa biết


Chú ý : Đã hơn 600 bài viết mà còn post bài sai box bài chia sẽ nên mình không xóa mong bạn chú ý lần sau !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]