như tiêu đề em có con 8800 at báo không hộ trợ bộ sạc do thiếu đường
usb bác nào có sơ đồ xin giup


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]