kiêm tra thấy con u601_rf bị me cạnh ae cho em hoi thay vào máy có vuot lôi 47 dc ko ah ,máy thoá thay nút nguồn bị


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]