nhận cây nokia 1800 loa trong không nghe .loa ngoài va míc nghe binh thường.đã thay loa thay và câu con ic kiếng bốn chân.đo tổng trở đầy đủ
lạ là câu và đóng lại con ic kiếng bốn chân trên đường loa thì loa trong nghe còn loa ngoài bị rồ thay ic kiếng từ máy ok sang tình trạng vẩn bị rồ loa ngoài. loa trong vẫn bình thường đả lắc u tình trạng vẩn như trên.đo [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

theo hình vẫn thông mạch.anh em nào làm qua rồi giúp một tay

- - - Updated - - -

anh em nào có hình ảnh câu loa trong giúp giùm .thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]